Studier

Sertifisert Idretts- og Muskelterapeut

Studiet skal utdanne kvalifiserte veiledere som ønsker å arbeide med mennesker som har behov for behandling av smerter i kroppen, gjerne i samarbeid med lege eller annen helsepersonell. Studiet har fokus på sammenhengen mellom passiv manuell behandling men også om hvordan iverksette aktive forebyggende tiltak. Forståelse for dette har avgjørende betydning for utfallet av forebygging og reduksjon av sykemeldinger.

Sertifisert Idretts- og Rehabiliteringsspesialist

Kurset tar for seg de grunnleggende fysiologiske, metabolske, psykologiske og ernæringsprinsippene som danner grunnlaget for sport og treningsvitenskap. Studentene får presentert historiske konsepter samt den nyeste forskningen. Kurset dekker og kontekstualiserer komplekse konsepter og relevante nye interessefelt for å sikre at studentene er i forkant av anvendt praksis innen idrettsskader og rehabilitering.

Spesialist i idrettsmedisin

Mer info kommer

Spesialist i Muskel og Skjelett Fysioterapi

Mer info kommer