Sertifisert Idretts- og Muskelterapeut

Certified Sports and Muscle Therapist

Studiet skal utdanne kvalifiserte veiledere som ønsker å arbeide med mennesker som har behov for behandling av smerter i kroppen, gjerne i samarbeid med lege eller annen helsepersonell. Studiet har fokus på sammenhengen mellom passiv manuell behandling men også om hvordan iverksette aktive forebyggende tiltak. Forståelse for dette har avgjørende betydning for utfallet av forebygging og reduksjon av sykemeldinger.

Introduksjon

Vårt mål er at denne utdanningen skal bli den nye gullstandarden i bransjen for behandling og opptrening av mennesker med muskel- og skjelett plager. Med dyptgående kunnskap om smertefysiologi, diagnostikk, biomekanikk, coaching, behandlingsmodaliteter, øvelsesutvalg og manuelle tekniker så skal man være rustet til å behandle pasienter med mindre alvorlige plager som for eksempel uspesifikke ryggsmerter og cervikogen hodepine.

Med en voksende eldre populasjon og en mer aktiv populasjon så er behovet for terapeuter, som kan behandle mindre alvorlig patologier, voksende. I Norge så koster det å behandle nakke- og ryggplager 165 milliarder kr. i året. For å kunne avlaste et allerede overarbeidet helsevesen med lite kapasitet så kan vi øke kompetansen blant helse- og treningspersonell til å kunne behandle mindre alvorlige plager.

En god systematisk ortopedisk undersøkelse av muskel- og skjelettapparatet, muligheten for å kunne avdekke røde flagg, samt kunnskapen om smertefysiologi er fundamentet i denne utdanningen. Det å kunne utdanne terapeuter som kan jobbe «hands-on» med skånsomme, men effektive manuelle tekniker er det stor etterspørsel for. Muskelterapeuter vil være med på å avlaste helsevesenet og kan være med på å forebygge langtidssykemeldte pasienter. Det å kunne lære opp en ny terapeutgruppe med kunnskap innen treningsterapi, grunnleggende coaching, grunnleggende smerte fysiologi, grunnleggende diagnostikk og manuell behandling vil være av stor nytte for samfunnet.

Mange som jobber i den kommersielle treningsbransjen i dag mangler formell kompetanse om skader, og behovet for kunnskap og ferdighet innen skader og behandling av muskel- og skjelettapparatet er stort. Studiet skal utdanne kvalifiserte veiledere som ønsker å arbeide med mennesker som har behov for behandling av smerter i kroppen, gjerne i samarbeid med lege eller annen helsepersonell. Studiet har fokus på sammenhengen mellom passiv manuell behandling men også om hvordan iverksette aktive forebyggende tiltak. Forståelse for dette har avgjørende betydning for utfallet av forebygging og reduksjon av sykemeldinger.

Hvordan fungerer det?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt incididunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt incididunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt incididunt ut.

Praktisk informasjon

Oppstart: 28. august 2023

Studiested: Oslo og online

Gjennomføring: Heltid/deltid

Studielengde: 1 år/2 år

Pris: 50 000 kr pr semester/25 000 kr pr semester

Språk: Norsk

Moduler

Funksjonell anatomi og aktivitetsfysiologi

Biomekanikk og øvelsesutvalg

Coaching og mental trening

Manuelle behandlingsteknikker

Diagnostikk og smertefysiologi

Behandlings modaliteter

Funksjonell anatomi og aktivitetsfysiologi

(3 dager on-site)

Det å kunne utspring og feste til en muskel er grunnleggende anatomi, funksjonell anatomi, er å forstå hvordan muskler jobber alt fra store til mindre bevegelser.
Du vil lære hva som er optimalt stimuli for regenerering og hva som er optimale og suboptimale øvelser for de forskjellige muskelgruppene slik at din bedre kan hjelpe våre klienter.
Kravet analyse av diverse idretter og kapasitet analyser av utøvere for å best kunne tilrettelegge og optimalisere treningen for idrettsutøvere.
Denne modulen vil bygge videre på alt det med han lært tidligere i trenings lære og PT studiet.

Studieoppsett

Fordelingen vil være cirka 70 % praktisk og 30 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste idrettene for best mulig kunne optimalisere treningen og behandlingen av utøvere og klienter.

Kunnskap:

Studenten

 1. har grunnleggende kunnskap om bevegelsesapparatets anatomi og funksjon
 2. har grunnleggende kunnskap om viktige organsystemer, herunder det kardiorespiratoriske system, hormonsystemet og nervesystemet
 3. har grunnleggende kunnskap om hvordan energi i maten gjøres om til energi som kroppen kan bruke under fysisk aktivitet
 4. har grunnleggende kunnskap om biomekanikk og hvordan mekaniske forhold påvirker kroppen under fysisk aktivitet
 5. har kunnskap om muskelbruk under styrketrening
 6. har kunnskap om retningslinjer ved testing av fysisk prestasjon

Funksjonell anatomi og aktivitetsfysiologi

(3 Dager ON-SITE)

Det å kunne utspring og feste til en muskel er grunnleggende anatomi, funksjonell anatomi, er å forstå hvordan muskler jobber alt fra store til mindre bevegelser.

Du vil lære hva som er optimalt stimuli for regenerering og hva som er optimale og suboptimale øvelser for de forskjellige muskelgruppene slik at din bedre kan hjelpe våre klienter.

Kravet analyse av diverse idretter og kapasitet analyser av utøvere for å best kunne tilrettelegge og optimalisere treningen for idrettsutøvere.

Denne modulen vil bygge videre på alt det med han lært tidligere i trenings lære og PT studiet.

STUDIEOPPSETT

Fordelingen vil være cirka 70 % praktisk og 30 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste idrettene for best mulig kunne optimalisere treningen og behandlingen av utøvere og klienter.

Kunnskap :

Studenten

 1. har grunnleggende kunnskap om bevegelsesapparate s anatomi og funksjon
 2. har grunnleggende kunnskap om viktige organsystemer, herunder det kardiorespiratoriske system, hormonsystemet og nervesystemet
 3. har grunnleggende kunnskap om hvordan energi i maten gjøres om til energi som kroppen kan bruke under fysisk aktivitet
 4. har grunnleggende kunnskap om biomekanikk og hvordan mekaniske forhold påvirker kroppen under fysisk aktivitet
 5. har kunnskap om muskelbruk under styrketrening
 6. har kunnskap om retningslinjer ved testing av fysisk prestasjon

Biomekanikk og øvelsesutvalg

(Online video)

Her vil vi gå i detaljene av fysikken til styrketrening slik at man bedre kan forstå hvilke øvelser man bør velge for optimal og stimulere den muskelen man ønsker å adressere på en så effektiv og skånsom. Det å forstå fysikken med og hvordan dreiemoment, momentum, kraftarm og lastarm fungerer på de forskjellige musklene og leddene på kroppen.

En mer detaljert gjennomgang av muskelens oppbygning og funksjon, hva som skaper hypertrofi, mekanismer ved skader og lengde tensjon kurven.

STUDIEOPPSETT

Fordelingen vil være cirka 70 % praktisk og 30 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste idrettene for best mulig kunne optimalisere treningen og behandlingen av utøvere og klienter.

Kunnskap:

Studenten

 1. har kunnskap om treningslære
 2. har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av fysisk trening
 3. har kunnskap om styrke-, utholdenhets-, bevegelighets- og alternativ trening
 4. har kunnskap om hvordan treningen best kan tilrettelegges for personer med ulike mål og forutsetninger
 5. har kunnskap om tester av fysisk prestasjon og kroppsproporsjone
 6. har kunnskap om optimal biomekanikk for å adressere de forskjellige muskelgrupper
 7. har kunnskap om atletisk utvikling

Biomekanikk og øvelsesutvalg

(Online video)

Her vil vi gå i detaljene av fysikken til styrketrening slik at man bedre kan forstå hvilke øvelser man bør velge for optimal og stimulere den muskelen man ønsker å adressere på en så effektiv og skånsom. Det å forstå fysikken med og hvordan dreiemoment, momentum, kraftarm og lastarm fungerer på de forskjellige musklene og leddene på kroppen.

En mer detaljert gjennomgang av muskelens oppbygning og funksjon, hva som skaper hypertrofi, mekanismer ved skader og lengde tensjon kurven.

STUDIEOPPSETT

Fordelingen vil være cirka 70 % praktisk og 30 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste idrettene for best mulig kunne optimalisere treningen og behandlingen av utøvere og klienter.

Kunnskap

Studenten

 1. har kunnskap om treningslære
 2. har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av fysisk trening
 3. har kunnskap om styrke-, utholdenhets-, bevegelighets- og alternativ trening
 4. har kunnskap om hvordan treningen best kan tilrettelegges for personer med ulike mål og forutsetninger
 5. har kunnskap om tester av fysisk prestasjon og kroppsproporsjoner
 6. har kunnskap om optimal biomekanikk for å adressere de forskjellige muskelgrupper
 7. har kunnskap om atletisk utvikling

Coaching og mental trening

(3 DAGER ON-SITE)

Dette emnet er kanskje noe av det mest undervurderte innen vår bransje enten du er terapeut eller trener. Møtet med menneske kan være så komplekst, men allikevel noe så utrolig givende om man faktisk klarer å få en innvirkning på kunden vår.

Her vil vi gå igjennom prinsipper fra en LP, sosialpsykologi, atferdspsykologi, idrettspsykologi og mentaltrening som har blitt popularisert det siste tiåret.

Det å ha de riktige mentale verktøyene slik at vi kan få frem en motivasjon og en allianse med våre klienter uavhengig av alder, kjønn og etnisitet er noe av det vi skal fokusere mest på i løpet av disse fire semesteret.

STUDIEOPPSETT

Fordelingen vil være cirka 50 % praktisk og 50 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste teoriene for best mulig kunne optimalisere coachingen av utøvere og klienter.

Kunnskap

Studenten

 1.   har kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet og kosthold for god psykisk helse
 2. har grunnleggende kunnskap om teorier og metoder innenfor motivasjonspsykologi
 3. har grunnleggende kunnskap om coaching- og veiledningsteorier
 4. har kunnskap om coaching som verktøy i endrings- og utviklingsprosesser
 5. kan forstå de ulike motivasjonsfremmende verktøyene innenfor coaching

Coaching og mental trening

(3 DAGER ON-SITE)

Dette emnet er kanskje noe av det mest undervurderte innen vår bransje enten du er terapeut eller trener. Møtet med menneske kan være så komplekst, men allikevel noe så utrolig givende om man faktisk klarer å få en innvirkning på kunden vår.

Her vil vi gå igjennom prinsipper fra en LP, sosialpsykologi, atferdspsykologi, idrettspsykologi og mentaltrening som har blitt popularisert det siste tiåret.

Det å ha de riktige mentale verktøyene slik at vi kan få frem en motivasjon og en allianse med våre klienter uavhengig av alder, kjønn og etnisitet er noe av det vi skal fokusere mest på i løpet av disse fire semesteret.

STUDIEOPPSETT

Fordelingen vil være cirka 50 % praktisk og 50 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste teoriene for best mulig kunne optimalisere coachingen av utøvere og klienter.

Kunnskap

Studenten

 1.   har kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet og kosthold for god psykisk helse
 2. har grunnleggende kunnskap om teorier og metoder innenfor motivasjonspsykologi
 3. har grunnleggende kunnskap om coaching- og veiledningsteorier
 4. har kunnskap om coaching som verktøy i endrings- og utviklingsprosesser
 5. kan forstå de ulike motivasjonsfremmende verktøyene innenfor coaching

Manuelle behandlingsteknikker

(2 DAGER ON-SITE)

Det å forstå mekanismene bak våre manuelle tekniker og de kontekstuelle faktorer rundt dem er essensiell for optimal effekt. Det å kombinere moderne smerte vitenskap med praktiske «hands on» vil være noe som gjør denne utdanningen unik.

Her vil du få de beste bløtvevs teknikkene brukt av fysioterapeuter, naprapater, osteopater og kiropraktorer.

Dette er både skånsomme, behagelige og smerte modulerende teknikker som du vil vil kunne benytte deg av hos både idrettsutøvere, men også andre pasienter.

Du vil lære deg teorien og hva forskningen sier om manuelle tekniker og de potensielle effektene. Du vil også lære hvordan utføre lette og skånsomme ledd mobiliseringer for å oppnå et terapeutisk vindu.

STUDIEOPPSETT

Fordelingen vil være cirka 80 % praktisk og 20 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste teoriene for best mulig kunne optimalisere behandlingen av utøvere og klienter.

Kunnskap

Studenten

 1. har avansert og inngående kunnskap om prinsippene om hvordan manuell behandling påvirker bløtvev og nervesystemet
 2. har kunnskap om relevante manuelle teknikker å benytte seg av ved ulike plager
 3. har inngående kunnskap om styrker og svakheter ved ulike teknikker
 4. har inngående kunnskap om fysiologiske adaptasjoner til nervemobilisering
 5. har inngående kunnskap om hvordan ledd mobiliseringer kan påvirke smerte

Manuelle behandlingsteknikker

(2 DAGER ON-SITE)

Det å forstå mekanismene bak våre manuelle tekniker og de kontekstuelle faktorer rundt dem er essensiell for optimal effekt. Det å kombinere moderne smerte vitenskap med praktiske «hands on» vil være noe som gjør denne utdanningen unik.

Her vil du få de beste bløtvevs teknikkene brukt av fysioterapeuter, naprapater, osteopater og kiropraktorer.

Dette er både skånsomme, behagelige og smerte modulerende teknikker som du vil vil kunne benytte deg av hos både idrettsutøvere, men også andre pasienter.

Du vil lære deg teorien og hva forskningen sier om manuelle tekniker og de potensielle effektene. Du vil også lære hvordan utføre lette og skånsomme ledd mobiliseringer for å oppnå et terapeutisk vindu.

STUDIEOPPSETT

Fordelingen vil være cirka 80% praktisk og 20% teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste teoriene for best mulig kunne optimalisere behandlingen av utøvere og klienter.

Kunnskap

Studenten

 1. har avansert og inngående kunnskap om prinsippene om hvordan manuell behandling påvirker bløtvev og nervesystemet
 2. har kunnskap om relevante manuelle teknikker å benytte seg av ved ulike plager
 3. har inngående kunnskap om styrker og svakheter ved ulike teknikker
 4. har inngående kunnskap om fysiologiske adaptasjoner til nervemobilisering
 5. har inngående kunnskap om hvordan ledd mobiliseringer kan påvirke smerte

Diagnostikk og smertefysiologi

(3 DAGER ON-SITE)

Grunnleggende teori, forskning og klinisk resonering satt i et moderne system. Det å kunne kjenne til røde og gule flagg for å kunne avdekke alvorlige patologier er viktig når man ønsker å jobbe som muskelterapeut.

Det siste tiåret så har det vært et stort paradigme skifte når det kommer til diagnostisering av muskel og skjelett plager.

Du vil lære å kunne differensiere mellom de vanligste plagene man møter på klinikk som ikke krever behandling av annet helsepersonell. Det å kunne komme med gode hypoteser om hvilken potensiell diagnose det kan være for så å kunne gi en passende behandling, veiledning og opptrening til dine pasienter.

 Men mer enn å kunne teste og eliminer diagnoser så vil du lære om de kontekstuelle faktorer rundt smerte og alt som kan være med på å påvirke et menneske sin opplevelse av det å leve med smerte.

Du vil få et konkret rammeverk for hvordan klare å jobbe med alt fra akutte til mere langvarige smerter pasienter.

STUDIEOPPSETT

Fordelingen vil være cirka 70 % praktisk og 30 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste teoriene for best mulig kunne bet mulig kunne stille gode diagnoser av utøvere og klienter.

Kunnskap

Studenten

 1. har kunnskap om smertefysiologi
 2. har kunnskap om differensial diagnostikk
 3. har kunnskap om de vanligste rygg plagene
 4. har kunnskap om de vanligste nakke plagene
 5. har kunnskap om de vanligste skulder plagene
 6. har kunnskap om de vanligste hofte og kne plagene

Diagnostikk og smertefysiologi

(3 DAGER ON-SITE)

Grunnleggende teori, forskning og klinisk resonering satt i et moderne system. Det å kunne kjenne til røde og gule flagg for å kunne avdekke alvorlige patologier er viktig når man ønsker å jobbe som muskelterapeut.

Det siste tiåret så har det vært et stort paradigme skifte når det kommer til diagnostisering av muskel og skjelett plager.

Du vil lære å kunne differensiere mellom de vanligste plagene man møter på klinikk som ikke krever behandling av annet helsepersonell. Det å kunne komme med gode hypoteser om hvilken potensiell diagnose det kan være for så å kunne gi en passende behandling, veiledning og opptrening til dine pasienter.

 Men mer enn å kunne teste og eliminer diagnoser så vil du lære om de kontekstuelle faktorer rundt smerte og alt som kan være med på å påvirke et menneske sin opplevelse av det å leve med smerte.

Du vil få et konkret rammeverk for hvordan klare å jobbe med alt fra akutte til mere langvarige smerter pasienter.

STUDIEOPPSETT

Fordelingen vil være cirka 70 % praktisk og 30 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste teoriene for best mulig kunne bet mulig kunne stille gode diagnoser av utøvere og klienter.

Kunnskap

Studenten

 1. har kunnskap om smertefysiologi
 2. har kunnskap om differensial diagnostikk
 3. har kunnskap om de vanligste rygg plagene
 4. har kunnskap om de vanligste nakke plagene
 5. har kunnskap om de vanligste skulder plagene
 6. har kunnskap om de vanligste hofte og kne plagene

Behandlings modaliteter

(online video)

Innen de forskjellige terapi formene så finnes det også mange behandlings modaliteter som for eksempel trykkbølgebehandling. De siste årene så har det kommet mye forskning som har vist at veldig mange modaliteter man tidligere har brukt har liten til ingen effekt derfor er det viktig at man ikke benytter seg av utdaterte behandlinger eller forklaringsmodeller.

Mens enkelte Behandlings modaliteter som terapeutisk ultralyd har vist seg og har ingen effekt så finnes det fortsatt modaliteter som potensielt kan ha en positiv effekt i kombinasjon med trening.

Det å kunne forstå forskjellen på akutte effekter, langvarige effekter potensielle smerter lettende effekter er essensielt når det kommer til valg av behandlings modaliteter.

Du vil også lære modaliteter som det å benytte deg av nåler behandling som også er et omdiskutert tema, men her vil du få presentert hva de potensielle effektene er men også hva forskningen sier. Det å ha et godt klinisk resonnement og forståelse av hva som er biologisk plausibelt og hva litteraturen sier er svært viktig.

STUDIEOPPSETT

Fordelingen vil være cirka 80 % praktisk og 20 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste teoriene for best mulig kunne optimalisere behandlingen av utøvere og klienter.

Kunnskap

Studenten

 1. har kunnskap om trykkbølgebehandling
 2. har kunnskap om dry needling
 3. har kunnskap om IMS
 4. har kunnskap om TENS
 5. har kunnskap om idrettstaping
 6. har kunnskap om kinesiotaping
 7. har kunnskap om bruken av assistert bløtvevsinstrumenter
 8. har kunnskap om støping av såler
 9. har kunnskap om massasje pistoler/ maskiner

Behandlings modaliteter

(online video)

Innen de forskjellige terapi formene så finnes det også mange behandlings modaliteter som for eksempel trykkbølgebehandling. De siste årene så har det kommet mye forskning som har vist at veldig mange modaliteter man tidligere har brukt har liten til ingen effekt derfor er det viktig at man ikke benytter seg av utdaterte behandlinger eller forklaringsmodeller.

Mens enkelte Behandlings modaliteter som terapeutisk ultralyd har vist seg og har ingen effekt så finnes det fortsatt modaliteter som potensielt kan ha en positiv effekt i kombinasjon med trening.

Det å kunne forstå forskjellen på akutte effekter, langvarige effekter potensielle smerter lettende effekter er essensielt når det kommer til valg av behandlings modaliteter.

Du vil også lære modaliteter som det å benytte deg av nåler behandling som også er et omdiskutert tema, men her vil du få presentert hva de potensielle effektene er men også hva forskningen sier. Det å ha et godt klinisk resonnement og forståelse av hva som er biologisk plausibelt og hva litteraturen sier er svært viktig.

STUDIEOPPSETT

Fordelingen vil være cirka 80 % praktisk og 20 % teoretisk der vi vil gå igjennom alle de vanligste teoriene for best mulig kunne optimalisere behandlingen av utøvere og klienter.

Kunnskap

Studenten

 1. har kunnskap om trykkbølgebehandling
 2. har kunnskap om dry needling
 3. har kunnskap om IMS
 4. har kunnskap om TENS
 5. har kunnskap om idrettstaping
 6. har kunnskap om kinesiotaping
 7. har kunnskap om bruken av assistert bløtvevsinstrumenter
 8. har kunnskap om støping av såler
 9. har kunnskap om massasje pistoler/ maskiner