Studie

Sertifisert Idretts- og Muskelterapeut

Certified Sports and Muscle Therapist

Studiet skal utdanne kvalifiserte veiledere som ønsker å arbeide med mennesker som har behov for behandling av smerter i kroppen, gjerne i samarbeid med lege eller annen helsepersonell. Studiet har fokus på sammenhengen mellom passiv manuell behandling men også om hvordan iverksette aktive forebyggende tiltak. Forståelse for dette har avgjørende betydning for utfallet av forebygging og reduksjon av sykemeldinger.

Introduksjon

Vårt mål er at denne utdanningen skal bli den nye gullstandarden i bransjen for behandling og opptrening av mennesker med muskel- og skjelett plager. Med dyptgående kunnskap om smertefysiologi, diagnostikk, biomekanikk, coaching, behandlingsmodaliteter, øvelsesutvalg og manuelle tekniker så skal man være rustet til å behandle pasienter med mindre alvorlige plager som for eksempel uspesifikke ryggsmerter og cervikogen hodepine.

Med en voksende eldre populasjon og en mer aktiv populasjon så er behovet for terapeuter, som kan behandle mindre alvorlig patologier, voksende. I Norge så koster det å behandle nakke- og ryggplager 165 milliarder kr. i året. For å kunne avlaste et allerede overarbeidet helsevesen med lite kapasitet så kan vi øke kompetansen blant helse- og treningspersonell til å kunne behandle mindre alvorlige plager.

En god systematisk ortopedisk undersøkelse av muskel- og skjelettapparatet, muligheten for å kunne avdekke røde flagg, samt kunnskapen om smertefysiologi er fundamentet i denne utdanningen. Det å kunne utdanne terapeuter som kan jobbe «hands-on» med skånsomme, men effektive manuelle tekniker er det stor etterspørsel for. Muskelterapeuter vil være med på å avlaste helsevesenet og kan være med på å forebygge langtidssykemeldte pasienter. Det å kunne lære opp en ny terapeutgruppe med kunnskap innen treningsterapi, grunnleggende coaching, grunnleggende smerte fysiologi, grunnleggende diagnostikk og manuell behandling vil være av stor nytte for samfunnet.

Mange som jobber i den kommersielle treningsbransjen i dag mangler formell kompetanse om skader, og behovet for kunnskap og ferdighet innen skader og behandling av muskel- og skjelettapparatet er stort. Studiet skal utdanne kvalifiserte veiledere som ønsker å arbeide med mennesker som har behov for behandling av smerter i kroppen, gjerne i samarbeid med lege eller annen helsepersonell. Studiet har fokus på sammenhengen mellom passiv manuell behandling men også om hvordan iverksette aktive forebyggende tiltak. Forståelse for dette har avgjørende betydning for utfallet av forebygging og reduksjon av sykemeldinger.

God nyhet! Denne utdanningen kan nå finansieres gjennom Svea Finans, og du kan dele betalingen over opptil fem år.

Klikk deg inn i boksene under for å lese mer om hva som er inkludert

Funksjonell anatomi og aktivitetsfysiologi

Biomekanikk og øvelsesutvalg

Coaching og mental trening

Manuelle behandlingsteknikker

Diagnostikk og smertefysiologi

Behandlings modaliteter

Studieprogram

Sertifisert idretts og muskelterapeut (SIMT)
 
1. Ortopedisk undersøkelse og differensial diagnostikk 

2. Manuelle behandlingsteknikker 

3. Smertefysiologi og klinisk resonnering

4. Klinisk styrketrening: Medisinsk treningsterapi
 
5. Dry needling og IMS fysisk og på nett
 
6. Taping (sports, kinesio og prehab) 
 
7. Klinisk styrketrening: Biomekanikk og øvelsesanalyse 
 
8. Coaching og mental trening
 
9. Ledd mobiliseringer 
 
10. Behandlingsmodaliteter
 
11. Funksjonell anatomi og kartlegging (NMFS)
 
12. Klinisk nevrologi

Gratis E-bok

En av Norges fremste gründere innenfor PT og fysioterapi deler sine hemmeligheter bak suksessen.

*Ved å trykke på knappen godtar du å motta markedsføring fra NIHI og Muskelklinikken AS

Gratis E-bok

En av Norges fremste gründere innenfor PT og fysioterapi deler sine hemmeligheter bak suksessen.

*Ved å trykke på knappen godtar du å motta markedsføring fra NIHI og Muskelklinikken AS